خانه - گالری صوتی - 21 رمضان 1440-1398 – ایام شهادت امام علی (علیه السلام) – ملا عبدالعظیم نجفی
21 رمضان 1440-1398

21 رمضان 1440-1398 – ایام شهادت امام علی (علیه السلام) – ملا عبدالعظیم نجفی

20 رمضان 1440-1398 – ایام شهادت امام علی (علیه السلام) – ملا عبدالعظیم نجفی

ملا عبدالعظیم نجفی – واویلا

کلیپ آپارات

ملا عبدالعظیم نجفی – واویلا

ملا عبدالعظیم نجفی – الوداع (قصیده)

کلیپ آپارات

ملا عبدالعظیم نجفی – الوداع (قصیده)

ملا عبدالعظیم نجفی – صابو علی بمحراب

کلیپ آپارات

ملا عبدالعظیم نجفی – صابو علی بمحراب

ملا عبدالعظیم نجفی – وای علی کشته شد

کلیپ آپارات

ملا عبدالعظیم نجفی – وای علی کشته شد

ملا عبدالعظیم نجفی – اللهم العن قتلة امیرالمؤمنین

کلیپ آپارات

ملا عبدالعظیم نجفی – اللهم العن قتلة امیرالمؤمنین

ملا عبدالعظیم نجفی – اول و آخرم علی

کلیپ آپارات

ملا عبدالعظیم نجفی – اول و آخرم علی

 

به اشتراک گذاری