خانه - گالری صوتی - شب عاشورا 1439-1396 – ملا علی حداد – ملا حسن تمیمی – ملا مسعود شیرین

شب عاشورا 1439-1396 – ملا علی حداد – ملا حسن تمیمی – ملا مسعود شیرین

شب عاشورا 1439-1396 – ملا علی حداد – ملا حسن تمیمی – ملا مسعود شیرین

ملا علی حداد

امشب شب قتل حسین

ملا علی حداد

امان ای دل

واویلاه باچر یامنحر مذبوح

ملا حسن تمیمی

يـا مـحـلـه الـوداع بـهالمسيه

ملا علی حداد – ملا حسن تمیمی

ستر الله و حجاب الکون

ملا علی حداد – ملا حسن تمیمی

مادرم ربابه

ملا مسعود شیرین

شلوغه توی قتلگاه (روضه)

ملا مسعود شیرین

 

به اشتراک گذاری