حجت الاسلام و المسلمین رضایی قمیhttps://www.karbalaeiha-qom.ir

سه چشم بینا و همیشه ناظر از منظر قرآن

,
حجت الاسلام و المسلمین رضایی قمی سخنران ۵ شب اول دهه آخر ماه ذی القعده در بخشی از سخنان شب دوم سخنرانی خود متذکر شدند که همیشه سه چشم بینا ناظر اعمال و رفتارهای انسان است