خانه - مجلس مجازی - مجموعه سخنرانی های حجت الاسلام غروی مرداد 1395

مجموعه سخنرانی های حجت الاسلام غروی مرداد 1395

مجموعه سخنرانی های حجت الاسلام غروی مرداد 1395

شب اول شب دوم شب سوم
شب چهارم شب پنجم
مجموعه سخنرانی های حجت الاسلام غروی مرداد 1395

 

به اشتراک گذاری