خانه - گالری صوتی - شب تاسوعا 1439-1396 – ملا علی حداد – ملا حسن تمیمی – ملا مسعود شیرین

شب تاسوعا 1439-1396 – ملا علی حداد – ملا حسن تمیمی – ملا مسعود شیرین

شب تاسوعا 1439-1396 – ملا علی حداد – ملا حسن تمیمی – ملا مسعود شیرین

ملا علی حداد

بارون نمی باره بخواب

ملا حسن تمیمی – ملا علی حداد

بس کن رباب (عربی – فارسی)

ملا حسن تمیمی – ملا علی حداد

یا عینی لتسهرین

ملا حسن تمیمی – ملا علی حداد

حسین یا محبوبی (عربی – فارسی)

ملا مسعود شیرین

کهف الحصین

ملا مسعود شیرین

رویای شبهام آقام حسین

ملا مسعود شیرین

بابایی نبینم که تو پریشونی (روضه)

 

به اشتراک گذاری