خانه - گالری صوتی - ایام فاطمیه 1439-1396 – ملا مسعود شیرین

ایام فاطمیه 1439-1396 – ملا مسعود شیرین


ایام فاطمیه 1439-1396 – ملا مسعود شیرین

سینه زن‌های مادر فاطمیه رسیده
محمد علی متوسل
یا فضه اعینینی (عربی-فارسی)
ملا مسعود شیرین
اماه کلمیني (عربى)
ملا مسعود شیرین
خدم لزهره الزچیه(عربی-فارسی)
ملا مسعود شیرین
زهرا جمله آغاز (شور)
ملا مسعود شیرین
تا که عباس علم میکوبه (شور)
ملا مسعود شیرین
به اشتراک گذاری