خانه - گالری صوتی - ایام فاطمیه 1439-1396 – ملا امین خمسه

ایام فاطمیه 1439-1396 – ملا امین خمسه

ایام فاطمیه 1439-1396 – ملا امین خمسه

مادر مادر بدون تو صفا نداره این خونه

محمد حسین مرتضوی

این شبا چشمم هوای گریه داره

ملا امین خمسه

نلطم عالصدر بالفاطمیه

ملا امین خمسه

مجنونم به هوای نجف

ملا امین خمسه

دوباره مست می نابتم امشب (شور)

ملا امین خمسه

به نیابت شاه بی کفن (شور)

ملا امین خمسه

دوباره تکرار دوباره گریه (روضه)

ملا امین خمسه

 

به اشتراک گذاری