خانه - گالری صوتی - ایام شهادت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) 1439-1397 – ملا محمد معتمدی

ایام شهادت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) 1439-1397 – ملا محمد معتمدی

ایام شهادت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) 1439-1397 – ملا محمد معتمدی

 

ملا محمد معتمدی

دنیا بدون تو

ملا محمد معتمدی

رایح یا حیدر (قصیده)

ملا محمد معتمدی

علی قرآنی

ملا محمد معتمدی

منم ریزه خوار و گدای حیدر (شور)

ملا محمد معتمدی

اول مظلوم یعنی (روضه)

به اشتراک گذاری