خانه - گالری صوتی - ایام شهادت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) 1439-1397 – ملا محمد ضیغمی – ملا علی حداد

ایام شهادت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) 1439-1397 – ملا محمد ضیغمی – ملا علی حداد

ایام شهادت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) 1439-1397 – ملا محمد ضیغمی – ملا علی حداد

ملا محمد ضیغمی

یک مرد تنها

ملا محمد ضیغمی

تکبیرة الصلاة

ملا محمد ضیغمی

یا علی یا حیدر

ملا محمد ضیغمی

هذا جبریل الامین (شور)

ملا علی حداد

حسین بن علی امیرم (شور)

ملا علی حداد

این شعار بچه شیعه (شور)

 

به اشتراک گذاری