خانه - گالری صوتی - شب ششم محرم الحرام 1395/1438 – ملا مسعود شیرین کربلائی

شب ششم محرم الحرام 1395/1438 – ملا مسعود شیرین کربلائی

شب ششم محرم الحرام 1395/1437 – ملا مسعود شیرین کربلائی

آه لوغبت عن عینی
ملا حسین شیرین کربلائی
قدم بر میداری خرامان
ملا مسعود شیرین کربلائی
صورة مرسومه بعیون اللیالی
ملا مسعود شیرین کربلائی
میشتاقین الشوفیتک
ملا مسعود شیرین کربلائی
باز چشمام داره می باره
ملا مسعود شیرین کربلائی
تو که باشی دل من آرومه
ملا مسعود شیرین کربلائی

شب ششم محرم الحرام 1395/1437 – ملا مسعود شیرین کربلائی

به اشتراک گذاری