خانه - گالری صوتی - شب پنجم محرم الحرام 1395/1438 – ملا مسعود شیرین کربلائی

شب پنجم محرم الحرام 1395/1438 – ملا مسعود شیرین کربلائی

شب پنجم محرم الحرام 1395/1437 – ملا مسعود شیرین کربلائی

شنو قیمت هل مجنون
ملا علی آسیا
صوله حیدریه
ملا مسعود شیرین کربلائی
مهدینه بعزه طویریج
ملا مسعود شیرین کربلائی
دوباره نم نم بارون
ملا مسعود شیرین کربلائی
با تو این دنیا و اون دنیا شیرینه
ملا مسعود شیرین کربلائی
کاش من هم بودم مدافع حرم
ملا مسعود شیرین کربلائی
توی هر رنج و بلا یاورمی
ملا مسعود شیرین کربلائی

شب پنجم محرم الحرام 1395/1437 – ملا مسعود شیرین کربلائی

به اشتراک گذاری