ای فروزان گوهر پاک بقیع … گل پرپر شده در خاک بقیع … با سلامت کنم آقا سلام … ای تو را ختم رسل گفته سلام … پنجمین حجت و هفتم معصوم

به اشتراک گذاری