خانه - گالری صوتی - شب سوم محرم الحرام 1395/1438 – ملا مسعود شیرین کربلائی

شب سوم محرم الحرام 1395/1438 – ملا مسعود شیرین کربلائی

شب سوم محرم الحرام 1395/1437 – ملا مسعود شیرین کربلائی

بابا بابا بیا ببین چشم ترم
ملا علی آسیا
زینب یا عمه صحت طفلة او یهضمونی
ملا مسعود شیرین کربلائی
طلعت الکربلاء او تارک علیلة
ملا مسعود شیرین کربلائی
با اذن مادرت – گریون نوکرت
ملا مسعود شیرین کربلائی
هواتو کردم من دل خون
ملا مسعود شیرین کربلائی

شب سوم محرم الحرام 1395/1437 – ملا مسعود شیرین کربلائی

به اشتراک گذاری