خانه - گالری صوتی - شب دوم محرم الحرام 1395/1438 – ملا مسعود شیرین کربلائی

شب دوم محرم الحرام 1395/1438 – ملا مسعود شیرین کربلائی

شب دوم محرم الحرام 1395/1437 – ملا مسعود شیرین کربلائی

بالگبر انصب اخر ماتمک

ملا مسعود حسین کربلائی

کربلا رمز تاب و تب سینه ای

ملا مسعود شیرین کربلائی

الله یرحم والدی و امی ابیه

ملا مسعود شیرین کربلائی

دوم اصیحن و الفخر نبراسی

ملا مسعود شیرین کربلائی

می دونه قلبم تا آسمونا نمیره آقا به جز تو راهی

ملا مسعود شیرین کربلائی

عاقبتم به خیر میشه عمرم تو عاشقی سیر میشه

ملا مسعود شیرین کربلائی

شب دوم  محرم الحرام 1395/1437 – ملا مسعود شیرین کربلائی

به اشتراک گذاری