خانه - گالری صوتی - شب اول محرم الحرام 1395/1438 – ملا مسعود شیرین کربلائی

شب اول محرم الحرام 1395/1438 – ملا مسعود شیرین کربلائی

شب اول محرم الحرام 1395/1437 – ملا مسعود شیرین کربلائی

با شهپر فرشته رو قلب من نوشته

ملا علی آسیا

باز هم دهن باز کرد یه زخم قدیمی

ملا مسعود شیرین کربلائی

ساره الدنیا قهر

ملا مسعود شیرین کربلائی

نحیی الشعائر خدام المنابر

ملا مسعود شیرین کربلائی

تپش تپش ذکر روی لب روضه می گیرم روز و شب

ملا مسعود شیرین کربلائی

دوباره شال عزات رو می پوشم

ملا مسعود شیرین کربلائی

شب اول محرم الحرام 1395/1437 – ملا مسعود شیرین کربلائی

به اشتراک گذاری