خانه - گالری صوتی - یازدهم صفر 1391/1434 – ملا علی حداد و ملا محمد ترکان
یازدهم صفر 1391/1434 – ملا علی حداد و ملا محمد ترکان

یازدهم صفر 1391/1434 – ملا علی حداد و ملا محمد ترکان

یازدهم صفر 1391/1434 – ملا علی حداد و ملا محمد ترکان

رادود علی حداد (سنگین فارسی)

رادود محمد ترکان (سنگین فارسی)

رادود محمد ترکان (عربی)

رادود محمد ترکان (سنگین عربی)

رادود محمد ترکان (شور)

 

به اشتراک گذاری


لینک کوتاه: http://www.karbalaeiha-qom.ir/?p=712
از این لینک می توانید برای اشتراک در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید