خانه - گالری صوتی - وفات ام البنین 1438-1395 – ملا عبدالعظیم نجفی

وفات ام البنین 1438-1395 – ملا عبدالعظیم نجفی

وفات ام البنین 1438-1395 – ملا عبدالعظیم نجفی

مرتضی تمیمی

کربله عنّی بعیده

ملا عبدالعظیم نجفی

نور عین من کو

ملا عبدالعظیم نجفی

یاحسین آیبني (عربی)

ملا عبدالعظیم نجفی

یا باب الحوائج

ملا عبدالعظیم نجفی

قسم به اسارت زینب کبری (شور)

ملا عبدالعظیم نجفی

عزای مادر عباس حضرت ام البنین (شور)

 

به اشتراک گذاری