خانه - گالری صوتی - هفتم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا حیدر کربلائی
هفتم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا حیدر کربلائی

هفتم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا حیدر کربلائی

مجلس شب هفتم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا حیدر کربلائی

ملا غسان کربلائی (سنگین )

ملا حیدر خیرزاده (فارسی)

ملا حیدر خیرزاده (عربی)

ملا حیدر خیرزاده (عربی)

ملا حیدر خیرزاده (شور عربی)

 

به اشتراک گذاری


لینک کوتاه: http://www.karbalaeiha-qom.ir/?p=708
از این لینک می توانید برای اشتراک در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید