خانه - گالری صوتی - شهادت حضرت معصومه 1439-1396 – ملا محمد فصولی
شهادت حضرت معصومه 1439-1396 - ملا محمد فصولی

شهادت حضرت معصومه 1439-1396 – ملا محمد فصولی

شهادت حضرت معصومه 1439-1396 – ملا محمد فصولی

ملا محمد فصولی – دیده بر راهم و با گریه کمی آرامم

کلیپ آپارات

ملا محمد فصولی – دیده بر راهم و با گریه کمی آرامم
ملا محمد فصولی – ایها الضریح کعبة املاک السمه

کلیپ آپارات

ملا محمد فصولی – ایها الضریح کعبة املاک السمه
ملا محمد فصولی – عمصائب زینب و اخوانه

کلیپ آپارات

ملا محمد فصولی – عمصائب زینب و اخوانه
ملا محمد فصولی – زهرا اگر نبود نشان از بقا نبود

کلیپ آپارات

ملا محمد فصولی – زهرا اگر نبود نشان از بقا نبود
ملا محمد فصولی – بزار بگم با زبون ساده

کلیپ آپارات

ملا محمد فصولی – بزار بگم با زبون ساده
به اشتراک گذاری