خانه - گالری صوتی - شب شهادت امام هادی (علیه السلام) 1396/1438 – ملا محمد حسین شِمِّری – ملا مسعود شیرین
شهادت امام هادی (علیه السلام)

شب شهادت امام هادی (علیه السلام) 1396/1438 – ملا محمد حسین شِمِّری – ملا مسعود شیرین

شب شهادت امام هادی (علیه السلام) 1396/1438 – ملا محمد حسین شِمِّری – ملا مسعود شیرین

علی الهادی بحق امک بحق سم چبدک و دمک

محمد حسین شِمِّری

تو قلب من از داغ تو مونده نشونه

ملا مسعود شیرین

من ارض سامراء

ملا مسعود شیرین

کل اهلی و اولادی نعشق احنا الهادی

ملا مسعود شیرین

زیباترین نام زمین بعد از امیرالمؤمنین

ملا مسعود شیرین

بارونیه چشمام دوباره

ملا مسعود شیرین

شب شهادت امام هادی (علیه السلام) 1396/1438 – ملا محمد حسین شِمِّری – ملا مسعود شیرین

به اشتراک گذاری