خانه - گالری صوتی - شب دوم محرم الحرام 1436-1393 – ملا علی حداد – جواد مومن

شب دوم محرم الحرام 1436-1393 – ملا علی حداد – جواد مومن

شب دوم محرم الحرام 1436-1393 – ملا علی حداد – کربلائی جواد مومن

قاسم نعمانی – عربی ملا علی حداد – فارسی ملا علی حداد – عربی سنگین
ملا علی حداد – عربی تک ملا علی حداد – شور کربلائی جواد مومن – شور
سید عباس طبسی – شور
شب دوم محرم الحرام 1436 – 1393

به اشتراک گذاری