وقایع ماه محرم
خانه - مجلس مجازی - مجموعه سخنرانی حجت الاسلام شریفانی – دهه اول رجب 1436-1394
مجموعه سخنرانی حجت الاسلام شریفانی – دهه اول رجب 1436-1394

مجموعه سخنرانی حجت الاسلام شریفانی – دهه اول رجب 1436-1394

مجموعه سخنرانی حجت الاسلام شریفانی – دهه اول رجب 1436-1394

شب اول شب دوم شب سوم
شب چهارم شب پنجم شب ششم
شب هفتم شب هشتم شب نهم
شب دهم شب یازدهم
مجموعه سخنرانی حجت الاسلام شریفانی – دهه اول رجب 1436-1394
به اشتراک گذاری


لینک کوتاه: http://www.karbalaeiha-qom.ir/?p=3744
از این لینک می توانید برای اشتراک در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید