خانه - گالری صوتی - ایام فاطمیه 1439-1396 – ملا مسعود شیرین

ایام فاطمیه 1439-1396 – ملا مسعود شیرین

ایام فاطمیه 1439-1396 – ملا مسعود شیرین

سینه زن‌های مادر فاطمیه رسیده

محمد علی متوسل

یا فضه اعینینی (عربی-فارسی)

ملا امین خمسه

نلطم عالصدر بالفاطمیه

ملا امین خمسه

مجنونم به هوای نجف

ملا امین خمسه

دوباره مست می نابتم امشب (شور)

ملا امین خمسه

به نیابت شاه بی کفن (شور)

ملا امین خمسه

دوباره تکرار دوباره گریه (روضه)

ملا امین خمسه

به اشتراک گذاری