خانه - شهادت‌ - ایام فاطمیه 1438-1395 – ملا علی حداد – کربلائی محسن سلامتیان
ایام فاطمیه 1438-1395 – ملا علی حداد – کربلائی محسن سلامتیان

ایام فاطمیه 1438-1395 – ملا علی حداد – کربلائی محسن سلامتیان

ایام فاطمیه 1438-1395 – ملا علی حداد – کربلائی محسن سلامتیان

مهدی شِمِّری

زینب حزینه

ملا علی حداد

زهرای من مرو

ملا علی حداد

یومك يبدي اب اه

ملا علی حداد

سخن زهراست که علی مولاست

کربلائی محسن سلامتیان

آخر قسمت ما هم شد

کربلائی محسن سلامتیان

منو ببخش اگر براتو حتی یه ذره کم گذاشتم

کربلائی محسن سلامتیان

والقمر اذا تلها نازل شد بر رخسار ماهت

کربلائی محسن سلامتیان

هوای گریه دارم

ایام فاطمیه 1438-1395 – ملا علی حداد – کربلائی محسن سلامتیان

 

به اشتراک گذاری


لینک کوتاه: http://www.karbalaeiha-qom.ir/?p=4711
از این لینک می توانید برای اشتراک در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید