خانه - گالری صوتی - ایام شهادت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) 1439-1397 – ملا عبدالعظیم نجفی

ایام شهادت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) 1439-1397 – ملا عبدالعظیم نجفی

ایام شهادت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) 1439-1397 – ملا عبدالعظیم نجفی

ملا عبدالعظیم نجفی

بابا ابر بهارم

ملا عبدالعظیم نجفی

یا اباالحسن ماکملت صلاتک

ملا عبدالعظیم نجفی

آیت الله المعظم علی الکرار (عربی – فارسی)

ملا عبدالعظیم نجفی

به مرتضی قسم شیعه نمی میرد (شور)

ملا عبدالعظیم نجفی

امیر مایی برای همیشه (شور)

ملا عبدالعظیم نجفی

مرو مسجد ای بابا (روضه)

 

به اشتراک گذاری